2022. november 27., vasárnap

LAN szolgáltatás ügymenet

A LAN WiFi szolgáltatást elsősorban a Szegedi Tudományegyetem oktatói, dolgozói vehetik igénybe egyetemi feladataikkal összefüggő internetes munkavégzés céljára. A szolgáltatás igénybevételéhez szükség van egy WiFi‑s azonosítóra és a hozzá tartozó jelszóra, valamint a LAN-t használó (üzemeltető) egyetemi egység jóváhagyására.

1.Szolgáltatás igénylése

  1. Ha felhasználónak van olyan ETR-loginja (más néven ETR felhasználói neve) és jelszava, amellyel el tudja érni az ETR szolgáltatásait, valamint a használni kívánt LAN-t (pontosabban: IEEE802.1Q protokoll szerint VLAN-t, azaz virtuális lokális hálózatot) üzemeltető egység rendelkezik helyi WiFi adminisztrátorral, akkor a felhasználónak fel kell keresni az adminisztrátort. Az ő segítségével ki kell tölteni egy elektronikus igénylést. Ebben meg kell adni az igénylő ETR-loginját, azt az épületet, amelyben a szolgáltatást igénybe kívánja venni, valamint azt a VLAN-t, amelyhez csatlakozni kíván. Egy épületben csak egy VLAN-hoz lehet csatlakozni. A kitöltés után az ESZK-hoz kerül a kérelem. Itt jóváhagyás után a központi WiFi adminisztrátor rögzíti a kérelem alapján a szolgáltatást. A szolgáltatás csak ezután vehető igénybe.
  2. Amennyiben a felhasználónak (tudomása szerint) nincs joga elérni az ETR szolgáltatásait, vagy nem rendelkezik ETR-loginnal, vagy a használni kívánt LAN-t üzemeltető egyetemi egységnek nincs WiFi adminisztrátora, akkor nyújtson be szolgáltatás igénylőlapot az ESZK Help Desk szolgálatnak (továbbiakban Help Desk). Ott a munkatársak a megadott adatok alapján megpróbálnak utánanézni, hogy nincs-e mégis joga elérni az ETR szolgáltatásait, illetve hozzájuthat-e ilyen joghoz. Ha igen, akkor segítenek az elérésben, illetve a jog megszerzésében, beleértve már létező ETR-login esetén a használatbavételéhez szükséges adatok (ETR-login és/vagy jelszó) átadását, míg új igény esetén az ETR-login és jelszó létrehozását. Az ETR-logint és jelszót a Help Desk lezárt borítékban adja át (postázza). Hasonlóképpen, a Help Desk leellenőrzi, hogy nincs-e mégis helyi WiFi adminisztrátor. Ha igen, akkor ezután a szolgáltatás igénybevétele az a) pontban ismertetett módon megtörténhet.

    Amennyiben a Help Desk sem tud ETR elérési jogról, illetve nem látja lehetségesnek a megszerzését, vagy tényleg nincs helyi WiFi adminisztrátor, akkor már létező ETR-login esetén átadja a felhasználónak a használatbavételéhez szükséges adatokat, míg új igény esetén az igénylőlap alapján elkészíti a belépéshez szükséges ETR-logint és jelszót. Végül megadja az igényelt WiFi szolgáltatáshoz a jogosultságot. Az (ETR-loginból a d) pont szerint képzett) WiFi felhasználói azonosítót és jelszót a Help Desk lezárt borítékban adja át (postázza). Az ebben az esetben használatba vett vagy létrehozott azonosító is része az ETR azonosítási rendszerének, de – ETR elérési jog híján – nem lehet vele hozzáférni az ETR szolgáltatásaihoz. Az így kapott ETR-loginnal is be lehet jelentkezni WiFi adminisztrációs szerverre a szolgáltatással kapcsolatos információk lekérdezése céljából, de elektronikus igénylést nem lehet kezdeményezni, ezért további jogosultságszerzés, vagy a korábbiak módosítása, beleértve a jelszót is, csak a Help Desken keresztül történhet.

  3. Amennyiben gondja van az WiFi adminisztrációs szerverre történő belépéssel, akkor először keresse fel a Help Desket, és a munkatársak segítségével próbálja meg rendezni az elérési jogát. Hasonlóképpen, ha az egység WiFi-s adminisztrátora – valamilyen, az ETR-loginnal összefüggő okból - nem tudja kitölteni az elektronikus igénylését, akkor először keresse fel a Help Desket, és segítségükkel próbálja meg rendezni az ETR-login státuszát.
  4. A WiFi felhasználói azonosító a következőképpen néz ki: ETR-login@wifi.u-szeged.hu, például xyuvwzq.sze@wifi.u-szeged.hu. A jelszava pedig megegyezik az ETR belépésnél használttal. Az ETR-login az ETR elérési joggal rendelkező felhasználók nagy részénél megegyezik az EHA-kóddal.

2.Jelszó ellenőrzés és váltás

  1. Az ETR elérési joggal rendelkező felhasználók az ETR-es felület segítségével ellenőrizhetik a jelszavuk helyességét, illetve ezen a felületen meg is változtathatják azt. Az itteni jelszómódosítást természetesen a kliens eszköz WiFi konfigurációjában is el kell végezni.
  2. Az ETR elérési joggal nem rendelkező felhasználók csak a Help Desk segítségével tudják ellenőrizni az azonosítójukat, jelszavukat.

3.Elfelejtett jelszó

Elfelejtett jelszó esetén a Help Desk tud segíteni új jelszó generálásával.

4.Adatmódosítás

Adatmódosítás ETR elérési joggal rendelkező a felhasználók esetén csak az ETR-es felületen történhet. Az egyéb azonosítók esetén új igénylőlapot kell kitölteni.

Szolgáltatással kapcsolatos módosítási igényekkel, amennyiben elektronikusan igényelték a szolgáltatást, az egység WiFi adminisztrátorához kell fordulni. Egyéb esetben új igénylőlapot kell kitölteni.

5.Lemondás

Az (ETR elérési joggal rendelkező) felhasználók által elektronikusan igényelt szolgáltatás lemondását az egység WiFi adminisztrátoránál lehet kezdeményezni. Egyéb azonosítók esetében a Help Deskre el kell juttatni egy kitöltött igénylőlapot, melyben szerepel a kívánt szolgáltatás lemondása.

6.Email értesítés

A jogosultságváltozásokról (igénylés, lemondás) a felhasználók automatikus email üzenetet kapnak a megadott email címükre. Amennyiben ETR elérési joguk van, úgy az ETR-ben megadott email címre küldjük az üzenetet, egyéb azonosító esetében az igénylőlapon megadott email címre. Az email tartalmazza az érintett szolgáltatás paramétereit, illetve a változást. Ha az igénylés után a felhasználó ezt a címet kitörli, és nem ír helyette másikat, akkor az igényelt szolgáltatáshoz való hozzáférését felfüggesztjük.

7.Korlátozások

Amennyiben a felhasználó megszegi az „SZTE Számítógépes Infrastruktúra Szabályzatában” foglaltakat, a felhasználónak nyújtott szolgáltatások korlátozására kerülhet sor. A korlátozás LAN elérés esetén a szolgáltatás időszakos felfüggesztését jelenti. Ez tarthat néhány napig, de súlyos esetben akár végleges is lehet. A korlátozások a WiFi adminisztrációs felület adatbázisában tárolódnak, illetve megőrződnek, így mind az aktuális állapot, mind a korlátozási előzmények megtekinthetők a tételekhez tartozó rövid leírással, melyet a felhasználónak is módjában áll nyomon követni a WiFi adminisztrációs szerver megfelelő lapján.

Ezen kívül a LAN üzemeltetője szankcionálási vagy biztonsági céllal az elérhető IP címek és szolgáltatások, illetve a sávszélesség vonatkozásában korlátozhatja a felhasználó forgalmát.

 

2013. szeptember 9.

 

Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Számítóközpont
6720 Szeged, Árpád tér 2.

© Szegedi Tudományegyetem 2013